Web-suunnittelijan työ on monipuolisempaa kuin ensi alkuun voisi kuvitella. Vaikka nimike viittaa suunnitteluun, kuuluu työhön myös varsinainen web-sivujen toteutus. Riippuu tosin yrityksestä ja sivuston laajuudesta tekeekö web-suunnittelun yksi ja sama henkilö vai jakautuvatko eri tehtävät tiimissä erikoistumisen mukaan, esimerkiksi suunnittelijalle, ohjelmoijalle, tietokantasuunnittelijalle, grafiikan taitajalle ja testaajalle.

Ihan ensimmäinen vaihe on käydä asiakkaan kanssa läpi, mihin tarkoitukseen web-sivusto on tarkoitettu, mikä on kohderyhmä, millaista tietosisältöä sinne on tulossa, mikä on aikataulu ja paljonko se saa maksaa. Tämä on ensisijaista onnistuneen lopputuloksen kannalta. Jotkin yritykset ovat onnistuneet löytämään osaavan web-suunnittelijan tai tiimin, ja kommunikointi tämän kanssa näyttää lopputuloksen perusteella olleen hedelmällinen. Tällaisia esimerkkejä ovat Tele Finlandin sivustot. Heidän sivustoissa voit nähdä miltä todella hyvä web-suunnittelu näyttää.

Asiakaspalaverin jälkeen alkaa suunnitteluvaihe. Web-suunnittelija suunnittelee sivuston ilmeen pitäen mielessään kohderyhmän ja mahdolliset asiakkaan toivomukset. Tähän liittyy värien, grafiikan ja fontin päättäminen. Lisäksi hän suunnittelee, millainen rakenne sivustolla on, toisin sanoen millaisia sivuja sivustolta löytyy. Tässä vaiheessa on päätettävä myös navigointi, jonka tarkoitus on tehdä tiedon löytäminen sivustolta helpoksi. Suunnitteluun liittyy myös sen miettiminen, minkälaisia toimintoja eri sivuilla tarvitaan, esimerkiksi verkkokauppa, yhteydenottolomake tai sähköpostikirjeen tilaus. Suunnittelun jälkeen, tai mahdollisesti myös sen aikana, web-suunnittelija käy palavereja asiakkaan kanssa. Palaverien tarkoituksena on saada asiakkaalta hyväksyntä tehdylle suunnitelmalle ennen kuin edetään toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaiheessa tarvitaan julkaisualustasta riippuen erilaisia osaamisia. Yleensä web-suunnittelijan tulee vähintään osata HTML-, CSS-, JavaScript- ja Flash-ohjelmointia, mutta usein tarvitaan myös jonkin olio-ohjelmointikielen (esimerkiksi C++) ja tietokantojen osaamista. Lisäksi web-suunnittelijan tulee osata optimoida sivusto hakukoneita varten. Toisinaan web-suunnittelija tekee myös sivuston grafiikan itse, mutta on myös mahdollista, että grafiikka tulee asiakkaalta annettuna tai se teetetään kolmannella osapuolella. Suunnittelussa pitää myös osata huomioida erilaiset laitteet, joilta sivustoa käytetään, jotta käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä. Pienet mobiililaitteet pystyvät näyttämään paljon vähemmän tietoa kuin tietokoneet, ja älypuhelimet pystyvät hyödyntämään monipuolisemmin erilaisia toimintoja kuin tietokoneet (esimerkiksi paikkatieto ja soittaminen numeroa napsauttamalla). Tämä edellyttää responsiivisen suunnittelun osaamista. Toteutuksen lopuksi web-suunnittelija testaa sivustoa mahdollisimman monilla eri laitteilla ja selaimilla.