Varmaan jokaisella on ollut jonkinlaisia haaveita omaa tulevaisuuttaan ja ammatinvalintaansa kohtaan, joihin vaikuttavat niin omat mieltymykset kuin sekin, mitä joku muu haluaa. Eläinlääkäri, palomies ja poliisi ovat monen lasten unelma-ammatit. Moniin haaveisiin myös vaikuttaa sen tuoma sosiaalinen status, onhan lentokapteeni nyt astetta kovempi kaveri kuin maalari, vaikka molemmat tekevätkin omalta osaltaan arvokasta työtä.

Monet alat ovat perinteisesti jaettu miesten ja naisten töihin. Lastentarhanopettajaa pidetään enemmän naisille soveltuvana, samoin kuljetusala on miesten hallinnoimaa. Näinhän ei pitäisi olla vaan kukin saa valita oman ammattinsa sen mukaan mikä kiinnostaa, välittämättä siitä onko se juuri omalle sukupuolelle sopivaa. Ja monia ammattiryhmiä leimaa tietty leima. Etenkin hoitohenkilökuntaa, sairaanhoitajat jne, pidetään enemmän naisten paikkoina ja vastaavasti kaikenlainen tietokoneiden kanssa puuhastelu on miehisempää.

Ammateista on tehty monenlaisia listauksia ja ns. miesten ammateista suosituimpia ovat olleet juurikin erilaiset moottoriajoneuvojen kuljettavat, ja tällä alalla on ollut tilastollisesti eniten työntekijöitä. Toiseksi yleisin ala on rakennusala, ja kolmanneksi maanviljelys. Naisten puolella erilaiset myyjän ammatit ovat olleet niitä suosituimpia, toisena tulevat sihteerit ja kolmantena siivoojat.

Nuoret, jotka ovat siinä kynnyksellä, että tarvitsee alkaa miettimään tulevaisuutta, varmaan ilahtuvat listauksista, jossa on eroteltu ihan ok-palkkaiset hommat lyhyellä koulutusajalla. Sen mukaan jos haluaa päästä koulutuksessa lyhyesti, kannattaa suunnata rakennussähköasentajaksi tai putkiasentajaksi tai paperimieheksi, ja vältellä ammatteja kuten lähihoitaja tai puutarhuri tai kosmetologi. Mutta ei se rahakaan aina kaikkea tuo, ja moniin ammatteihin kuten juuri hoitoalalle ihmiset haluavat sen takia, että he haluavat auttaa ihmisiä.